Epifania

Befana 2020
Ricorre ogni anno ogni 6 di Gennaio 10 volte .
Sabato, 6 Gennaio, 2018 - 08:00
Domenica, 6 Gennaio, 2019 - 08:00
Lunedì, 6 Gennaio, 2020 - 08:00
Mercoledì, 6 Gennaio, 2021 - 08:00
Giovedì, 6 Gennaio, 2022 - 08:00
Venerdì, 6 Gennaio, 2023 - 08:00
Sabato, 6 Gennaio, 2024 - 08:00
Lunedì, 6 Gennaio, 2025 - 08:00
Martedì, 6 Gennaio, 2026 - 08:00
Mercoledì, 6 Gennaio, 2027 - 08:00

Epifania

AllegatoDimensione
File type pdf icon Befana 2020.pdf181.22 KB